• 080 73 77
  • SI
Rezervacija

Rehabilitacija

Previous Next

Strokovno osebje osvaja in uvaja najsodobnejše rehabilitacijske in terapevtske postopke in razpolaga z vso potrebno tehnično opremo.

Zdravilišče razpolaga z negovalnim oddelkom za rehabilitacijo težje lokomotorno prizadetih, ki po bolezenskem procesu ali operaciji še niso samostojni.

Najpomembnejša usmeritev zdravilišča je individualna obravnava, ki daje maksimalne dolgoročne rehabilitacijske rezultate.

Terme Zreče izvajajo po Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev, sklenjeni z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) naslednje standarde medicinske rehabilitacije:

  • Standard tip 1 - vnetne revmatske bolezni
  • Standard tip 2 - degenerativni izvensklepni revmatizem
  • Standard tip 3 - stanje po poškodbah in operacijah na lokomotornem sistemu s funkcijsko prizadetostjo
  • Standard tip 6 - ginekološke bolezni - stanja po operativnih posegih na dojkah, v mali medenici, testisih
  • Standard tip 9 – obolenja dihal na Rogli (maj - oktober)

Celoten program rehabilitacije se lahko izvaja preko ZZZS ali samoplačniško.