• 080 73 77
  • SI
Rezervacija

Pomlajevanje gozda v zreškem parku

Terme Zreče, 3. 4. 2023
V Uniturju črpamo svoj navdih za razvoj iz narave. Trudimo, da le-to ohranjamo v svoji čim bolj prvobitni obliki ter da ji - v delu, kjer vanjo iz različnih objektivnih razlogov posegamo - tudi vračamo. 

Danes so sodelavci Rogle in Term Zreče skupaj z Barbaro Soršak, izvršno direktorico Uniturja, ter ob strokovni pomoči sodelavcev Zavoda za gozdove Slovenije in Bojana Bračiča, vodje Krajevnega urada ZGS Slovenske Konjice, pomladili gozd v zreškem parku. Na mestu, kjer je bilo potrebno, zaradi bolezni, odstraniti del smrekovega gozda, so posadili kar 400 mladih dreves, med njimi največ hrasta, bukve, češnje, oreha, duglazije in jelke.