• 080 73 77
  • SI
Rezervacija

Unitur in Šolski center Slovenske Konjice – Zreče ponosna na novo generacijo gastronomsko turističnih tehnikov

Zreče, 5. 7. 2019

Naši kraji se uvrščajo med bolj prepoznavne turistične destinacije v regiji in širše. Za izvajanje kakovostnih storitev, ki bodo destinacijo Rogla - Pohorje pozicionirale in utrdile v Sloveniji in na mednarodnem turističnem trgu, potrebujemo ob naravnih danostih, dobri infrastrukturi, prijaznosti in srčnosti domačinov tudi veliko strokovnega znanja.

Z zavedanjem, da za profilirano ponudbo, visoko kvalitetno storitvijo in primernim individualnim pristopom do gostov stojijo strokovno usposobljeni zaposleni, nadgrajujemo sodelovanje Uniturja in Šolskega center Slovenske Konjice - Zreče.

Unitur - kot največji ponudnik turističnih storitev in produktov v destinaciji in Srednja strokovna in poklicna šola Zreče – kot izobraževalna inštitucija, ki izvaja šolske programe za turizem in gostinstvo, si nenehno prizadevata k ustvarjanju pogojev, ki kvalitetno prispevajo k strokovnemu izobraževanju bodočih turističnih in gostinskih delavcev, pa tudi k popularizaciji gostinskih poklicev nasploh.

Unitur, ki trenutno zaposluje 320 sodelavk in sodelavcev, aktivno sodeluje pri izvedbi pouka pri delodajalcu in praktičnem usposabljanju pri delu za dijake smeri Gastronomsko-turistični tehnik, medtem ko Srednja poklicna in strokovna šola v Zrečah v svoj program uvaja nova znanja, s katerimi bodo bodoči turistični in gostinski delavci zagotavljali nepozabna doživetja gostom in obiskovalcem tudi na Rogli in v Termah Zreče.

Ob zaključku šolskega leta iskreno čestitamo letošnjim maturantom – še posebej zlati maturantki gdč. Ani Podgrajšek - za uspešno zaključeno šolanje ter se veselimo njihovega prispevka k uresničevanju v strategiji zastavljenega razvoja turizma Destinacije Rogla - Pohorje.