• 080 73 77
  • SI
Rezervacija

V Termah Zreče je gostom in obiskovalcem na voljo nov medgeneracijski vadbeni park na prostem

Terme Zreče, 26. 9. 2018

V parku pri Termah Zrečah se je postavila 1. faza sodobnega vadbenega centra na prostem, v katerem so na voljo elementi oz. orodja, ki spodbujajo zdravo in varno vadbo, razvoj motoričnih spretnosti ter zabavo ob gibanju na prostem pri različnih ciljnih skupinah, kot so mladi, gibalno ovirane osebe, starejši, socialno ogrožene osebe, pacienti na rehabilitaciji (na predlog zdravnika ali fizioterapevta), managerji (v okviru team buildingov), otroci (v okviru šol v naravi ali športnih dni) …

Osnovni namen projekta »Medgeneracijski vadbeni park na prostem – 1. faza«, ki je nastal v partnerstvu z Društvom upokojencev Zreče in je v višini 80 % sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je izboljšati kvaliteto življenja - tako lokalnim prebivalcem kot tudi gostom in obiskovalcem, ki Terme Zreče izberejo za počitnice ali rehabilitacijo – z naborom opreme in produktov, ki bodo vzpodbujali vadbo za razvoj in krepitev njihovih motoričnih spretnosti ob pomoči strokovnjakov – fizioterapevta in športnega pedagoga ter jim ob tem omogočali aktivno in hkrati zabavno preživljanje prostega časa.

Z inovativnimi pristopi se spodbuja uporabnike, da se več gibajo, in sicer na naraven, varen in usmerjen način, s čemer osvajajo spretnosti in veščine, za katere sicer smatrajo, da jih ne zmorejo. Na tak način se jih pritegne tudi k rednemu aktivnemu preživljanju prostega časa na prostem v lastni režiji.
                          
V okviru animacijskega programa je vadba prilagojena posameznim ciljnim skupinam ter vodena s strani fizioterapevta ali športnega pedagoga, mogoča pa je tudi individualna vadba po priporočenih programih, pri čemer so natančne usmeritve za uporabo orodij in varno vadbo na voljo na tablah in v brošuri oz. tako imenovanem vadbenem dnevniku.

Tako uporaba vadbenega parka kot tudi vadbeni dnevnik za gostom in obiskovalcev na voljo brez plačno. Za organizirane skupine je na voljo tudi možnost najema fizioterapevta ali športnega pedagoga za izvajaje delavnic oz. strokovno prilagoditev vadbe potrebam in željam uporabnikov.

 

Medgeneracijski vadbeni park je nastal v partnerstvu z Društvom upokojencev Zreče.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.