• 080 73 77
  • SI
Rezervacija

Španska študentka fizioterapije nam je napisala pismo!

Medico center Term Zreče, 18. 5. 2018

Španska študentka fizioterapije nam je napisala pismo!


Na oddelku fizioterapije našega Medico centra smo 3 mesece gostili študentko 3. letnika fizioterapije na Univerzi Coruna v španski Galiciji, Saro Reijo Ares. Pri nas je opravljala 3-mesečni praktikum preko projekta Erasmus. Naši kolegi fizioterapevti in njen mentor so jo z veseljem sprejeli, povedali pa so nam tudi, da se je Sara izredno dobro vključila v delo.

Preden je odšla nazaj v Španijo, je napisala poslovilno pismo, ki smo ga iz angleščine prevedli v slovenski jezik (objavljamo pa ga tudi v originalu):

Letos sem doživela eno najbolj čudovitih izkušenj v svojem življenju. Rada bi se na kratko predstavila. Ime mi je Sara Reija Ares in sem španska študentka fizioterapije, ki je imela srečo, da sem en semester preživela v Sloveniji in delala v Termah Zreče. V tem času sem se naučila veliko o svojem poklicu in pridobila drugačen vpogled v bolezni in proces rehabilitacije, kot sem ga videla v Španiji. Imela sem odlične učitelje, saj ima center izjemno ekipo tako v človeškem kot v profesionalnem smislu. So učinkovita ekipa, ki med sabo sodeluje in je željna rasti.

Počutila sem se zelo dobrodošlo in razumljeno s strani vseh in pokazali so mi brezpogojno podporo, razumevanje in prijaznost. Poleg tega sem imela možnost delati z instrumenti in terapijami, ki so tukaj pogosti, v Španiji pa sem jih videla le v teoriji, kar me je zelo obogatilo.

Na koncu bi rada namignila še na čudovito tujko: Slovenijo. Krasna država je, ampak je nima veliko ljudi možnosti spoznati. Njena pokrajina občudovanja vredna, enako pa tudi gostoljubni in prijetni ljudje. Skupnost, v katero se, če ti da možnost, da jo spoznaš, totalno zaljubiš. 

Še enkrat bi rada, da veste, kako hvaležna sem za ljudi iz Term Zreče. Menim, da so mi dali svoje najboljše, da sem se počutila dobro in v resnici so svoje delo opravili tako dobro, da lahko zdaj Slovenijo imenujem svoj drugi dom.

Hvala lepa, Terme Zreče!

This year I have lived one of the most wonderful experiences of my life. I would like to introduce myself briefly. My name is Sara Reija Ares and I am a Spanish physiotherapy student who has been lucky enough to live during a
semester in Slovenia working at Terme Zreče. During this time I have learned a lot about our profession and have obtained a different point of view about the disease and the rehabilitation process that I had seen before in Spain. I have had very good teachers since the center has an incredible team both at a human and professional level. It is an efficient group, collaborative and eager to grow.

I have felt very welcome and understood by all of them and they have always shown me their unconditional support, understanding and kindness. In addition, I have been able to work with instruments and therapies that are very common here but in Spain I had only seen in theoretical lessons, which has been very enriching.

Finally, I would love to allude to the beautiful stranger: Slovenia. It is an excellent country but not many people have had the good fortune to know. His landscapes are impressive as are the hospitable and pleasant people. A community that, if it gives you the opportunity to meet it, will make you totally fall in love.

Once again, I would like you to know how grateful I am for the people of Terme Zrece. I think they have given the best of them all to make me feel good and the truth is that they have done so well, that now I can call Slovenia my second home.

Hvala lepa Terme Zreče!