• 080 73 77
  • SI
Rezervacija

Unitur – družini prijazno podjetje

14. 12. 2017

V Uniturju, opogumljeni z neponovljivo naravo ter številnimi možnostmi za šport, rekreacijo, zdravje in dobro počutje, ohranjamo zdrav in aktiven življenjski slog gostov in zaposlenih na Rogli in v Termah Zreče.

Poleg edinstvene povezave srednjegorskega športnega centra Rogla in termalnega zdravilišča Terme Zreče ostajajo naša konkurenčna prednost tudi strokovni, gostoljubni in pripadni zaposleni, ki s svojim profesionalnim in osebnim napredkom, povečujejo zadovoljstvo gostov in krepijo ugled podjetja.

Na včerajšnji svečani podelitvi se je podjetje Unitur s centroma Rogla in Terme Zreče vpisalo na seznam podjetij, ki so ponosni nosilci osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje.

Certifikat Družini prijazno podjetje je družbeno odgovoren princip sodelovanja z zaposlenimi in je edini tovrstni certifikat v Sloveniji. V postopek certificiranja se je v zadnjih desetih letih vključilo več 240 slovenskih podjetij in organizacij, ki skupaj zaposlujejo okoli 80.000 zaposlenih.

Certifikat Družini prijazno podjetje je dejansko svetovalno-revizorski postopek, ki upravljanja sodelovanje z zaposlenimi, s poudarkom na usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Zagotavlja pozitivne učinke, ki segajo preko usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, ter se odražajo kot konkurenčna prednost s pozitivnimi ekonomskimi učinki za podjetje ter dolgoročne učinke za družbo.

»Družini prijazni« ukrepi izboljšujejo izkoristek vlaganja v kadre, pridobivanje in zadrževanje najboljših kadrov, pripadnost zaposlenih podjetju, krivuljo učenja in produktivnost, organizacijsko kulturo ter sodelovanje med zaposlenimi in vodstvom. Hkrati pa le-ti zmanjšujejo fluktuacijo kadrov, bolniške odsotnosti, odsotnost zaradi nege otrok, število nesreč, povezanih z delom ter stres, mobing in izgorelost.

V Uniturju bomo v tri letnem obdobju do podelitve polnega certifikata implementirali deset ukrepov, ki smo jih izbrali kot tiste, s katerimi bomo prispevali k lažjemu usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih, krepili pripadnost in motiviranost, dvigovali zaupanje v podjetje ter ustvarjali inovativno delovno okolje.