• 080 73 77
  • SI
Rezervacija

Terme Zreče so postale mednarodno akreditirano zdravilišče

Terme Zreče, 4. 10. 2017

Razvojni načrti Unior Turizma so jasno usmerjeni v razvoj produktov, ki z visoko kakovostjo navdušujejo goste in obiskovalce, katerih zdrav in aktiven življenjski slog se odražata tudi v preživljanju prostega časa. Odlično ponudbo ter zadovoljstvo gostov in obiskovalcev bomo v prihodnje zagotavljali tudi s standardizacijo poslovanja pri izvajanju programov in storitev.

V letu 2016 smo v Termah Zreče pristopili k aktivnostim za pridobitev mednarodne akreditacijske listine kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave po standardih AACI (American Accreditation Commission International). Aktivnosti so bile usmerjene v prizadevanja za prijazno, varno in urejeno delovno okolje ter strokovno zdravstveno oskrbo. Za pridobitev mednarodne zdravstvene akreditacije so bile poleg strokovnih, nujne tudi nekatere investicijske in organizacijske  posodobitve, ki omogočajo izvajanje vseh postopkov po natančno določenih standardih.

Mednarodni akreditacijski standard za zdravstvene organizacije AACI je formalen postopek za ocenitev in presojo, kako zdravstveni zavod – v tem primeru Medicinsko rehabilitacijski center Terme Zreče - izpolnjuje vnaprej pripravljene in objavljene standarde kakovosti in varnosti.

Osnovni cilj standardizacije in pridobitve akreditacije AACI je nenehno izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave pacientov, kar sovpada s strateškimi cilji našega podjetja.

Prednosti Mednarodnega akreditacijskega standarda za zdravstvene organizacije AACI se kažejo
• v dvigu kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave za paciente,
• v dvigu kakovosti in uspešnosti dela, sodelovanju vodstva, zdravstvenega ter drugega osebja v vseh  procesih ter rasti zaupanja pacientov in poslovnih partnerjev za zdravstvene ustanove,
• v dvigu zadovoljstva z delom in ponosu ter osebnostnem in profesionalnem napredku za
     zaposlene.

V letošnjem letu zaključujemo standardizacijo poslovanja tudi na področjih hotelirstva, gostinstva, wellnessa, športa in žičnic na Rogli in v Termah Zreče. V 6-mesecev trajajočem projektu združujemo svoje znanje, izkušnje in dobre prakse, le-te pa bomo oblikovali v enotne standarde z izdelanim sistemom kontrol.

S tem ne bomo zgolj zagotavljali kvalitetne izvedbe naših storitev ter posledično povečevali zadovoljstva naših gostov in obiskovalcev, temveč bomo s skupnimi močmi zapisali, shranili in zaščitili »know-how« podjetja kot skupen nevidni kapital in našo konkurenčno prednost.