• 080 73 77
  • SI
Rezervacija

Rogla in Terme Zreče zakorakala v zeleno prihodnost.

18. 8. 2017

Na Rogli in v Termah Zreče črpamo svoj navdih za razvoj iz naravnih danosti ter v njih, zaradi uvajanja izboljšav po željah in potrebah sodobnega turista, posegamo v naravno okolje. Pri tem se zavedamo izjemnega pomena trajnostnega ravnanja in odgovornega turizma, ki že v svoji osnovi posveča največjo pozornost ravno ohranjanju naravne dediščine.

Prepričani v velik pomen usklajenega trajnostnega delovanja vseh deležnikov v lokalnem okolju in širše, smo že pred časom na našo pobudo zastavili in uvedli dva trajnostna projekta.

Prvi je oblikovanje in uvedba blagovne znamke »Okusi Rogle«, ki z višjo kvaliteto in raznolikostjo turistične ponudbe dviguje, ne samo kvaliteto preživljanja prostega časa naših gostov in obiskovalcev, temveč pripomore tudi h kvalitetnejšemu življenju lokalnih prebivalcev. Povezovanje lokalnih ponudnikov gostinskih storitev in proizvajalcev kmetijskih in živilskih izdelkov omogoča gostom in obiskovalcem uživanje v tradicionalnih jedeh,  ki jih odlikujejo domača pridelava, kratke nabavne poti in izjemen okus.

Drugi je ustanovitev Sklada za naravo Pohorje, ki se je zavezal, da bo spoštoval naravne in kulturne vrednote Pohorja ter posvetil svoj čas in prizadevanja varovanju narave in osveščanju. Strokovna podpora pristojnih inštitucij, kakršen je Zavod republike Slovenije za varstvo narave, vključenost lokalne skupnosti oz. občine Zreče ter seveda odgovornost turističnega gospodarstva oz. delniške družbe Unior s programom Turizem, kot največjim ponudnikov turističnih storitev v destinaciji, dajejo zagotovila za to, da bo zeleno Pohorje tudi v prihodnje navduševalo in navdihovalo tako goste in obiskovalce kot tudi domačine.

Novo pridobljena okoljska znaka EU Marjetica za Hotel Natura **** na Rogli in Hotel Atrij **** Superior v Termah Zreče razumemo kot veliko odgovornost in izraz svoje zavezanosti zdravemu in aktivnemu življenjskemu slogu, ki ga živimo in ponujamo v naših centrih, ohranjanju naravne in kulturne dediščine ter varovanju okolja na sploh.