• +38637576100
  • RU
Бронирование

Unitur, prejemnik polnega certifikata Družini prijazno podjetje

Terme Zreče, 16. 5. 2022
Projekt Družini prijazno podjetje temelji na družbeno odgovornem principu upravljanja sodelovanja z zaposlenimi, s poudarkom na usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. V prihodnjih mesecih bomo deset obstoječih nadgradili z dodatnimi ukrepi, ki bodo  na eni strani omogočali že omenjeno lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, na drugi strani pa zagotavljali dvig ugleda podjetja v očeh zaposlenih in rast njihove zavzetosti k skupnim ciljem..

Na današnji podelitvi na Ljubljanskem gradu smo prevzeli tako imenovani polni certifikat, s katerim smo se zavezali, da bomo obstoječim desetim ukrepov dodali najmanj tri nove, s katerimi, s katerimi bomo prispevali k lažjemu usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih, krepili pripadnost in motiviranost, dvigovali zaupanje v podjetje ter ustvarjali inovativno delovno okolje.

Sicer je certifikat Družini prijazno podjetje družbeno odgovoren princip sodelovanja z zaposlenimi in je edini tovrstni certifikat v Sloveniji. »Družini prijazni« ukrepi namreč izboljšujejo izkoristek vlaganja v kadre, pridobivanje in zadrževanje najboljših kadrov, pripadnost zaposlenih podjetju, krivuljo učenja in produktivnost, organizacijsko kulturo ter sodelovanje med zaposlenimi in vodstvom. Hkrati pa le-ti zmanjšujejo fluktuacijo kadrov, bolniške odsotnosti, odsotnost zaradi nege otrok, število nesreč, povezanih z delom ter stres, mobing in izgorelost.