• +38637576100
  • RU
Бронирование

Podjetje Unitur d.o.o. registrirano

7. 11. 2017
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

V torek, 7. 11. 2017, je bila v sodni register vpisana in s tem ustanovljena nova družba UNITUR Turistične in druge dejavnosti d.o.o. s sedežem v Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče. Družba je nastala z izčlenitvijo dela premoženja družbe UNIOR Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče po Delitvenem načrtu z dne, 4. 7. 2017.

Družba je v 100% lasti matične družbe UNIOR d.d., nanjo pa se skladno z Delitvenim načrtom z dne, 4. 7. 2017, prenaša vse premoženje in vse obveznosti povezane s turistično dejavnostjo. Soglasje k delitvi družbe UNIOR Kovaška industrija d.d., ki se izvede kot izčlenitev z ustanovitvijo nove družbe je bilo sprejeto na 3. izredni seji skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. dne, 23. 8. 2017.

UNIOR d.d. Uprava družbe