• +38637576100
  • DE
Reservierung

Radwege

Radweg 2:4 – Gorenje

Radweg 2:5 – Loška gora

Radweg 2:6 Križevec (Rundweg)

Radweg 2:7 Slovenske Konjice (Rundweg)

Radweg 2:8 Stranice – Stenica (Rundweg)

Radweg 2:9 Kartause von Žiče (Rundweg)

Radweg Terme Zreče – Rogla