Datum prihoda:

Noči:

Pristopna koda (opcija):

Spremeni / odpovej rezervacijo »

Zdraviliško zdravljenje

Pravica do zdraviliškega zdravljenja je opredeljena v 45. členu Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.

 

Zdraviliško zdravljenje odobri imenovani zdravnik zavoda za zdravstveno zavarovanje na osnovi predloga osebnega zdravnika zavarovanca ali zdravnika specialista, ki zavarovano osebo zdravi v bolnišnici.

Zavarovanec je upravičen do zdraviliškega zdravljenja v primeru, da je izpolnjen kateri izmed  spodaj naštetih pogojev:

 

 • bistveno izboljšanje zdravstvenega stanja za daljši čas,
 • povrnitev funkcionalnih in delovnih sposobnosti, 
 • preprečitev napredovanja bolezni ali slabšanje zdravstvenega stanja za daljši čas, 
 • zmanjšanje pogostnosti zadržanosti od dela zaradi bolezni ali zdravljenja v bolnišnici.

Zdraviliško zdravljenje praviloma traja 14 dni in se izvaja v določenem obdobju brez prekinitev. Izjemoma sme imenovani zdravnik zavoda predlagati daljše zdravljenje ali ga na predlog zdravilišča podaljšati do 28 dni, če je pri tem pričakovati občutno boljši uspeh rehabilitacije.

 

STANDARDI  ZDRAVLJENJA

 

Terme Zreče izvajajo po Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev, sklenjeni z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije ( v nadaljevanju ZZZS) naslednje standarde medicinske rehabilitacije:

 

 • Standard tip 1 - vnetne revmatske bolezni
 • Standard tip 2 - degenerativni izvensklepni revmatizem
 • Standard tip 3 - stanje po poškodbah in operacijah na lokomotornem sistemu s funkcijsko prizadetostjo 
 • Standard tip 6 - ginekološke bolezni - stanja po operativnih posegih na dojkah, v mali medenici, testisih
 • Standard tip 9 (maj – oktober) – obolenja dihal (izvajalec klimatsko zdravilišče Rogla)

Postopek uveljavljanja pravic do zdraviliškega zdravljenja:

 

 • Osebni zdravnik ali zdravnik specialist, ki pri pacientu ugotovi utemeljeno potrebo po zdraviliškem zdravljenju, poda predlog za zdraviliško zdravljenje imenovanemu zdravniku zavoda za zdravstveno zavarovanje Sloveniji.
 • Imenovani zdravnik zavoda ta predlog odobri ali zavrne. 
 • Imenovani zdravnik z odločbo odobri zdraviliško zdravljenje in opredeli vrsto, obliko oziroma standard in trajanje zdraviliškega zdravljenja.
 • Imenovani zdravnik z odločbo napoti zavarovano osebo v zdravilišče, ki ga izbere zavarovana oseba in ki je usposobljeno za določeni standard.
 • Zavarovana oseba lahko zahteva zdravljenje v drugem zdravilišču, kot ga je določil imenovani zdravnik zavoda, vendar samo v zdravilišču, ki je usposobljeno za storitve oziroma določeni standard, za katerega je bilo zdravljenje odobreno.

Zavarovana oseba lahko uveljavlja pravice do zdraviliškega zdravljenja  zaradi  iste bolezni oziroma enakega stanja enkrat na dve leti, otroci pa največ enkrat na leto. V okviru odobrenega zdravljenja ima zavarovanec pravico do vrste in obsega storitev, ki jih določi imenovani zdravnik v skladu s standardi, določenimi v Prilogi II/d-3 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2011 - Razvrstitev zdravilišč po standardih, ki jih opravljajo.

 

Vrste zdraviliškega zdravljenja:

 

 • Stacionarno zdraviliško zdravljenje (ZZZS v skladu z zavarovančevim zavarovanjem krije stroške standardne namestitve in zdravstvenih storitev z naravnim faktorjem)
 • Ambulantno zdraviliško zdravljenje (ZZZS krije stroške zdravstvenih storitev z naravnim faktorjem)

V Termah Zreče imamo pridobljeno koncesijo za opravljanje ortopedske specialistične dejavnosti. V specialistično ambulanto s koncesijo vas lahko z napotnico napoti izbrani osebni zdravnik ali zdravnik specialist.   Več>>> ortopetska

V Termah Zreče opravljamo tudi storitve ambulantne fizioterapije za lokalno območje na osnovi delovnega naloga osebnega zdravnika.

V Termah Zreče nudimo velik izbor samoplačniških specialističnih ambulant in sicer:

 

 

 

NEPOZABNA DOŽIVETJA 4 LETNIH ČASOV
ZLATA JESEN
3, 4x WELLNESS ODKLOP
POSLOVNI TURIZEM
VRHUNSKI ŠPORT
 
Posebne ugodnosti

Pravo počitniško doživetje z brezplačnim bivanjem za 2 otroka.

... 6 dni/ 5 noči že za 199,00 €/ osebo.

Sprostitev, zadovoljstvo in ugodje...

Kratek pobeg od vsakdanjih skrbi.

Barvita jesen v objemu toplih termalnih vrelcev.

Zdravstvo

Zdravstvo

Unior d.d. Program Turizem
Cesta na Roglo 15
SI-3214 Zreče

Terme Zreče

+386 (0) 3 75 76 000

Rogla

+386 (0) 3 75 77 100 

Predstavništvo Ljubljana:
+386 (0)1 232 92 64

F: +386 (0) 3 57 62 446

E: unitur[@]unitur.eu

Tedenska obvestila

Zaupajte nam svoj e-naslov in prejemajte vedno sveže novice iz nasmejane dežele Unitur:
Če ste prijavljeni in se želite odjaviti, pritisnite tukaj.


Spoznajmo se Unitur - Rogla

Želite vedeti, kaj drugi menijo o nas ali zgolj sporočiti vaše mnenje in doživetja? Poskusite tukaj:

 

  

Spoznajmo se Unitur - Zreče

Poskusite tukaj: